Aspen 4 10 % Renewable

Fornybart drivstoff for ulike typer firetaktsmotorer

Aspen 4 10 % Renewable er en spesialutviklet alkylatbensin for firetaktsmotorer. Den kan brukes til en rekke forskjellige firetaktsmotorer, som for eksempel gressklippere, jordfresere og snøfresere.

Dette drivstoffet er utviklet i nært samarbeid med yrkesbrukere. Arbeidet har ledet frem til et drivstoff som gir minste mulige miljøpåvirkning og et betydelig bedre arbeidsmiljø for brukeren.

Aspen 4 10 % Renewable er stort sett fri for skadelige komponenter som benzen og andre aromater. I tillegg til at det gir et bedre arbeidsmiljø for brukeren og minimerer skadelige utslipp, så holdes motoren renere. Et rent drivstoff minimerer karbonrester og avleiringer på motorens deler, hvilket gir en jevnere og mer effektiv drift. Motoren blir lettere å starte, og dessuten tåler drivstoffet lang tids lagring.

Er du usikker på om din motor er en totakts- eller firtaktsmotor? Sjekk om det finnes et sted der man kan fylle på olje, eller kanskje en oljepeilepinne. Hvis det ikke finnes, er det en totaktsmotor. Da skal du velge Aspen 2 10 % Renewable, en fornybar alkylatbensin med oljeinnblanding som er utviklet for totaktsmotorer.

Iblant kan man trenge hjelp til å finne riktig drivstoff til sin motor. Et skritt på veien er å lese denne artikkelen i vår kunnskapsbank.

Kontakt oss hvis du har flere spørsmål.

Bruksområder

Enheter

Finnes i emballasje på 5 liter.