The Good Guys – historien om Aspen

Historien om Aspen starter i de svenske skogene.

Vi befinner oss i den første halvdelen av 80-tallet. Denne viktige svenske grunnindustrien hviler fortsatt tungt på hardt arbeidende skogsarbeidere, som med motorsag i hånden hogger ned tre etter tre for å døyve den stadig voksende hungeren i en blomstrende produksjonsindustri med cellulosefabrikker, sagbruk, husprodusenter og møbelfabrikker i og utenfor Sverige. På overflaten ser alt bra ut. Men noe er galt. Skogsarbeiderne har det ikke bra. De lider av hodepine og føler seg slitne. Og mye, mye verre ting: blodkreft, eller leukemi som det også kalles, rammer en uvanlig stor andel* av skogsarbeiderne.

Nå kommer Roland Elmäng inn på scenen. Han har den erfaringen som trengs for å løse problemet, både fra oljeindustrien og som drivstoffekspert hos Volvo. Roland husker hvordan man under andre verdenskrig laget flybensin ved hjelp av alkylering, en spesiell prosess der man tok vare på dampen som oppsto ved raffinering av råolje. Drivstoffet ble mye renere, og samtidig ble det fritt for mange av de skadelige hydrokarbonene som finnes i tradisjonell bensin.

Forskningen* viste at hydrokarbonene kunne være en årsak til skogsarbeidernes problemer.

Kunne alkyleringsprosessen være en løsning?

STRUKTURENDRING

I dag, drøyt 30 år senere, vet vi at Roland hadde rett. Selskapet han startet, har vokst til å bli verdensledende i sin lille nisje, og i dag er Aspens alkylatdrivstoff favorittdrivstoffet til de fleste skogsarbeidere i Sverige, og også i andre land.

Samtidig har skogindustrien endret seg fundamentalt. Aspens nye drivstoff ble tatt imot med åpne armer av skogsarbeidere, verneombud og arbeiderne i skogselskapene. Men omtrent samtidig begynte en stor strukturendring å sveipe gjennom de svenske skogene. Skogbruket ble mekanisert, og i løpet av bare noen år ble skogsarbeiderne erstattet av lastbærere og hogstmaskiner.

«Endringen skjedde ekstremt raskt, og vi måtte begynne å se etter andre kundegrupper som kunne ha samme behov. Målgruppen ble utvidet til alle som arbeider profesjonelt med mindre maskiner», forteller Claes Alin. Han er administrerende direktør for Aspen og en av dem som i prinsippet har vært med helt siden selskapet ble startet.

"Endringen skjedde ekstremt raskt, og vi måtte begynne å se etter andre kundegrupper som kunne ha samme behov. Målgruppen ble utvidet til alle som arbeider profesjonelt med mindre maskiner"

PROFESJONELLE BRUKERE HAR VÆRT NØKKELEN

Omstruktureringen av skogindustrien tvang Aspen til å tenke nytt. Men strategien var fortsatt den samme: å først bygge opp et marked for profesjonelle brukere. Faghandelen var en viktig partner, men ble på sikt også en god kanal mot privatmarkedet. For det var ikke bare de profesjonelle brukerne som handlet, og butikkene innså at Aspens produkt var interessant for privatbrukere også. De lokale verkstedene, som tradisjonelt har fungert mest som mekanikere, utviklet virksomheten sin ved å tilby både drivstoff og tilbehør i tillegg til service og reparasjoner.

«For forhandlerne ble det viktig med den trafikken man fikk i butikkene takket være produktene våre. Etter hvert som man ble flinkere til å selge til profesjonelle kunder, begynte man også å selge til private kunder», sier Claes Alin.

Virksomheten gikk bra og vokste både i og utenfor Sverige, hele tiden med den samme filosofien. I 2006 gikk Aspen inn i en ny fase, da selskapet ble solgt til Lantmännen-konsernet. I dag er Lantmännen et landbrukskooperativ som eies av 25 000 svenske gårdbrukere, og som har virksomhet i hele verdikjeden fra jord til bord. Les mer på Lantmannen.com

"For forhandlerne ble det viktig med den trafikken man fikk i butikkene takket være produktene våre. Etterhvert som man ble flinkere til å selge til profesjonelle kunder, begynte man også å selge til private kunder"

FREMTIDEN

Samtidig øker konkurransen. Aspen er ikke alene, og har en rekke konkurrenter innen ulike markeder.

Så hva vil fremtiden bringe? Claes Alin er ganske sikker på at den er lys.

"Vi vokser fortsatt internasjonalt, og vi ser også på hvordan vi kan utvide produktporteføljen vår med andre alternativer som kan leve opp til varemerkeløftet vårt. Vi skal fortsatt være ‘the good guys’ som fokuserer på at mennesker skal ha det bra."

"Vi vokser fortsatt internasjonalt, og vi ser også på hvordan vi kan utvide produktporteføljen vår med andre alternativer som kan leve opp til varemerkeløftet vårt. Vi skal fortsatt være ‘the good guys’ som fokuserer på at mennesker skal ha det bra"

*Det finnes mange vitenskapelige studier som viser sammenhengen mellom blant annet benzen og leukemi. I denne studien, for eksempel, gikk man gjennom 15 andre studier som sammen viser en tydelig sammenheng mellom eksponering for benzen og økt risiko for å rammes av leukemi.