Dunk med Aspen 2-takts alkylatbensin
Dunk med Aspen 2-takts alkylatbensin

Aspen 2 10 % Renewable

Fornybart drivstoff for luftavkjølte totaktsmotorer

Aspen 2 10 % Renewable er etanolfri alkylatbensin som består av 10 % fornybart innhold, utvunnet fra restavfall fra skogs- og næringsmiddelindustrien, hvilket gjør at karbondioksidutslippene reduseres med opp til 8 %. Aspen 2 10 % Renewable selges ferdigblandet med to prosent av Aspens unike 2-taktsolje, utvalgt og utviklet for fremtiden. Oljen er helsyntetisk med hele 60 % fornybart innhold, biologisk nedbrytbar (over 80 % på 28 dager) og fri for både aske og løsemidler. Aspen 2 10 % Renewable kan brukes til forskjellige typer luftkjølte totaktsmotorer. En slik motor kan du for eksempel finne i en motorsag, ryddesag, kappmaskin eller hekksaks.

Aspen 2 10 % Renewable er stort sett fri for skadelige komponenter som benzen og andre aromater. I tillegg til at det gir et bedre arbeidsmiljø for brukeren og minimerer skadelige utslipp, så holdes motoren renere. Det rene drivstoffet minimerer karbonrester og avleiringer på motorens deler, hvilket gir en jevnere og mer effektiv drift. Motoren blir lettere å starte, og dessuten tåler drivstoffet lang tids lagring.

Er du usikker på om din motor er en totakts- eller firetaktsmotor? Sjekk om det finnes et sted der man kan fylle på olje, eller kanskje en oljepeilepinne. I så fall er det en firetaktsmotor.

Er du fremdeles usikker? Her finner du en artikkel i vår kunnskapsbank der vi går i dybden i spørsmålet om hvilket drivstoff som passer til hvilken motor.

Kontakt oss hvis du har flere spørsmål.

Bruksområder 

Enheter

Finnes i emballasje på 5 liter.