Hva er alkylatbensin?

Bensin er bensin, tenker du kanskje. Og det er ikke så rart. Du heller noe i tanken, trekker i snoren, og før eller senere starter motoren.

Men det er ikke så enkelt. Det er mange forskjeller mellom alkylatbensin og den bensinen du fyller fra pumpen på en vanlig bensinstasjon. Den viktigste forskjellen er at alkylatbensinen er en ekstra ren form for drivstoff. Alkylatbensinen lages av hydrokarboner i gassform fra fossile drivstoff, en slags damp eller gass som oppstår når olje raffineres. Prosessen kalles alkylering, og den innebærer at overskuddsgassen fra råoljedestillasjon og fra krakkeranlegget kombineres og danner en alkylatvæske. Deretter blander man inn noen flere komponenter, og så får man det ferdige drivstoffet.

Dermed får man et drivstoff som er mye renere enn tradisjonell bensin. En bensin som stort sett ikke inneholder noen skadelige aromatiske hydrokarboner, for eksempel benzen og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Hvis man sammenligner delene i en motor som er blitt kjørt med konvensjonell bensin, med deler fra en motor som er blitt kjørt med Aspens alkylatbensin, kan man se en tydelig forskjell. Motoren som kjøres med alkylatbensin, er mye renere, mens den andre motoren har betydelig mer sot og avleiringer på mange steder.

 

REN FORBRENNING

Hvis man heller en skvett konvensjonell bensin i en beholder, og like mye Aspen alkylatbensin i en annen beholder, og deretter antenner de to samtidig, ser man også en tydelig forskjell. Flammen fra den konvensjonelle bensinen soter mye mer, mens Aspen-bensinen brenner rent og klart. Når væskene har brent opp, er beholderen med Aspen-bensin ren, mens den konvensjonelle bensinen etterlater brune og svarte avleiringer og rester.

En av tingene som utgjør en forskjell, er askerester i oljen, som inneholder kull og fører til avleiringer.

 

SVENSK OPPFINNELSE

Som du skjønner, kan vi snakke om alkylatbensin i det uendelige. Det er ikke så rart. Det var nemlig vi som fant opp produktet en gang i tiden. Selskapets grunnlegger, Roland Elmäng, var en handlekraftig ingeniør som var bekymret over at skogsarbeiderne fikk hodepine og følte seg dårlige av avgassene fra motorsagen. Roland husket hvordan man under andre verdenskrig produserte drivstoff med høyt oktantall ved hjelp av gass fra oljeraffinering, og det var det som førte til utviklingen av Aspen alkylatbensin. En utvikling som fortsetter i dag, og som har gjort oss til en verdensledende aktør i vår bransje.
Roland Elmäng var en person med gode hensikter. Det er vi også. Innstillingen hans preger fortsatt virksomheten vår. Det er derfor vi pleier å si at Aspen er drivstoff for mennesker som bryr seg.