Et bærekraftig arbeidsmiljø er der vi startet – og dit vi skal.


Et etanolfritt drivstoff med meget lang holdbarhet

En motor med mindre slitasje og maksimale ytelser hver gang er nøkkelen til en friksjonsløs arbeidsdag. Det er takket være at Aspen har full kontroll over alle trinn i produksjonskjeden, og det gir oss innsikt i hele reisen – fra raffineri til bensinkanne – for å sikre høy kvalitet på hver eneste batch.

Når du bruker Aspen til redskaper med små motorer, starter de hver gang – selv om de har stått i flere måneder. Når du fyller tanken med Aspen alkylatbensin får du en renere motor som ikke tettes til, og du kan jobbe uten avbrudd.

Det er et faktum at en av hovedfordelene ved å skifte til vår premium alkylatbensin er mye mindre slitasje og skadelig påvirkning – både for motoren og de som bruker den. Når du bruker et renere drivstoff er det mye mindre risiko for havari, motorstopp og tilstopping. Hvis du slipper å ha maskinen på service i tide og utide vil virksomheten din bli mer produktiv og utstyret blir mer bærekraftig og får lengre levetid.

Mennesker har også godt av å bruke Aspen alkylat. Først og fremst, du føler deg bedre. Og når du føler deg bedre får du gjort mer. Fornøyde og friske ansatte er naturligvis den viktigste faktoren i en god virksomhet. Det første skrittet for å oppnå et sunnere arbeidsmiljø er å skifte til den originale alkylatbensinen – Aspen.

Omsorg for mennesker er i vårt DNA

Omsorg for de som jobber med maskinen ligger i vårt DNA – det var der det hele startet. Helt siden 1988 har vi jobbet for mer bærekraft og en tryggere fremtid – og det samme gjelder i dag. Vi har vært i bransjen lenge nok til å vite hva som utgjør en forskjell for brukerne – og vi er stolte over å kunne tilby vår erfaring og kunnskap – som vi har vunnet ved å være originalen.

Roland Elmäng grunnla selskapet for å bidra til et sunnere arbeidsmiljø i skogbruket. Da han ble klar over at de slet med hodepine fordi de pustet inn giftige avgasser fra bensinen de brukte, laget han en alkylatblanding. En blanding med vesentlig mindre skadelige utslipp og kreftfremkallende stoffer, som benzen. Resultatet ble en sunnere og tryggere arbeidsplass med store fordeler, ikke bare for brukerne, men for maskinene og for miljøet.

Fordelen med bedre motorytelser ved bruk av alkylat kommer i tillegg til et mer bærekraftig og sunnere arbeidsmiljø. Bruk av alkylatbensin reduserer også utslippene av nitrogenoksid som gir mindre dannelse av ozon på bakkenivå. Ozon på bakkenivå gjør det vanskeligere for planter å adsorbere karbondioksid og omdanne det til oksygen ved fotosyntese. Hvis du ønsker å forbedre arbeidsmiljøet for dine ansatte og for virksomheten – er oppgradering til originalen et godt trekk.

Alkylatbensin i høy kvalitet som du kan stole på

Vi tester bensinen vår i flere ledd før den ender opp i din bensinkanne. Ved å kvalitetskontrollere bensinen regelmessig i våre egne anlegg sørger vi for at ytelsene ligger på høyt nivå, og det har vi gjort helt siden starten. Bruk av et premium alkylat-produkt som Aspen har også andre fordeler i tillegg til å minimere giftige avgasser og redusere helseplager som hodepine. Levetiden for dine motorer øker. Det sørger vi for gjennom grundige og regelmessige tester.

I Aspen tror vi på kontinuerlige forbedringer

Slik bildene viser, har Aspen en kraftig positiv innvirkning på maskinens deler og gir vesentlig mindre skader på motoren. På disse bildene kan du se den store forskjellen Aspen utgjør for din motor. I våre laboratorier har vi avdekket slitasjen og skadene som vanlig bensin påfører motorene.

For såkalte BTEX-materialer er det en markert forskjell mellom Aspen alkylatbensin og vanlig bensin, og vi har belegg i våre undersøkelser for dette. Disse diagrammene viser en markert påvirkning ved langvarig bruk av vanlig bensin. Våre undersøkelser viser at nivået av skadelige og giftige utslipp kan være inntil 15 ganger lavere med Aspen.Den langsiktige påvirkningen er spesielt kritisk for yrkesutøvere fordi de eksponeres for avgasser daglig i arbeid med små, håndholdte maskiner. Vi ønsker å endre dette, og samtidig vet vi at det å skifte fra vanlig bensin til alkylatbensin ikke er det endelige målet. Skift til Aspen – det originale merket