Aspen alkylatbensin forbedrer ditt arbeidsmiljø, uansett om du er på jobb eller er fritidsbruker.


Aspen var først ut med å begynne utviklingen av alkylatbensin i Sverige på 80-tallet fordi man registrerte at skogsarbeiderne fikk skader av dampene fra de håndholdte maskinene. Dette utviklingsarbeidet ligger til grunn for at vi i dag har et drivstoff som gir minste mulige miljøpåvirkning og et betydelig bedre arbeidsmiljø for brukeren. Nå har virksomhetene arbeidsmiljøkrav om å velge det reneste alternativet, men privatpersoner velger fremdeles det drivstoffet de vil.

Gräsklippare


Vi vet at avgasser er skadelige og vil helst ikke stå bak en bil på tomgang. Men når vi klipper gress eller bruker jordfreser går vi rundt i dampene fra maskinen. Til tross for at det finnes renere alternativer enn vanlig bensin, velger mange å bruke det samme drivstoffet til gressklippen som til bilen.

Mennesker som har arbeidsplassen sin i skogbruk eller park/hage, bruker alkylatbensin fordi de må gjøre det av miljøhensyn. Man skal bruke det som er minst skadelig for de ansatte. Nå er det tid for å gjøre allmennheten oppmerksom på at det finnes alternativer til vanlig bensin, og formidle hva forskjellen er. Det finnes renere alternativer til vanlig bensin, og for små motorer, som i gressklipperen og båtmotoren, ligger det en stor gevinst for både helse og miljø ved å velge et drivstoff med mindre skadelige stoffer. Et renere drivstoff som reduserer behov for service og reparasjoner, og forlenger levetiden.

Det er et problem at den samme bensinen som vi bruker til bilen også brukes i de små motorene i gressklipperen og båtmotoren, fordi disse motorene ikke har samme kapasitet til å forbrenne den. Med alkylatbensin får man den reneste delen av bensinen for å kompensere for den enkle teknikken i små motorer. Vi sørger altså for at et høyteknologisk drivstoffprodukt kompenserer for manglene i en mindre avansert motor.


Vi er raske til å bekymre oss for farer vi kan se, men har ikke samme bevissthet rundt denne typen farer. Vanlig bensin medfører helseproblemer og miljøpåvirkning, og i tillegg gir den mange problemer i mindre motorer som ikke har samme teknikk for ren forbrenning som større motorer. Det innebærer flere reparasjoner og kortere levetid.

Vanlig bensin består av tre hovedgrupper av karbonforbindelser: parafiner, aromatiske karbonforbindelser og olefiner. Olefiner og aromatiske karbonforbindelser skader både menneskekroppen og ozonlaget, og ingen av disse brukes i alkylatbensin.

Vanlig bensin er godt egnet til større motorer, fordi de har en mer avansert teknikk for å håndtere den, men til mindre motorer, og der man kommer i direkte kontakt med avgassene, bør man velge et renere alternativ.

Alkylatbensin er noe dyrere enn vanlig bensin, men helse- og miljøgevinstene, sammen med det faktum at man ofte bruker mindre mengder i sine maskiner, gjør at den er verdt prisen. Så BYTT DRIVSTOFF!