Å beholde den gamle bensindrevne gressklipperen er å tenke bærekraftig

”Den sirkulære økonomien bygger på at verdien i produkter, materialer og ressurser opprettholdes innenfor økonomien så lenge mulig gjennom, i første rekke, gjenbruk.”

 

Du er ikke nødt til å klippe gressplenen med robotklipper for å gjøre en innsats for miljøet og fremtiden, for det å beholde og vedlikeholde den gamle bensindrevne maskinen kan være et like godt alternativ. Hvordan henger det sammen, tenker du kanskje. Jo, for ved å vedlikeholde gressklipperen med regelmessig service og fylle tanken med et drivstoff som er etanolfritt, tåler lagring og gjør at maskinen blir lettstartet og mer lettstelt, sesong etter sesong, kommer man et godt stykke på vei.


Det finnes fremdeles mange som fyller maskinene sine med vanlig bensin istedenfor alkylatbensin. Årsakene kan være flere: vane, tilgjengelighet, pris osv. Ikke minst i disse tider er pris en viktig faktor, og ja, alkylatbensin koster noen kroner mer per liter enn vanlig bensin. Men fordelene er mange hvis du bytter ut vanlig bensin med alkylatbensin, og fyller du Aspen er det enda flere fordeler.

Visste du for eksempel at dine maskiner holder lenger med Aspen alkylatbensin? At den unike blandingen inneholder komponenter som faktisk også rengjør motoren. Til forskjell fra vanlig bensin inneholder Aspen ikke etanol eller andre løsemidler.

Vanlig bensin har innblanding av etanol og er spesielt laget for hverdagsbruk i ”året rundt”-motorer, for eksempel personbiler. Men, etanol er en komponent som kan forårsake korrosjon og binde fuktighet i drivstoffet, noe som i sin tur kan føre til at motoren blir vanskelig å starte og får ujevn gange. Etanol er også et løsemiddel som kan løse opp smuss og avleiringer som har bygget seg opp i drivstofftanken over tid, og det fører til tiltetting av drivstoffsystemet. Dette kan resultere i tungstartet motor, ujevn gange og i verste fall motorhavari.

Fordi vanlig bensin ikke egner seg for lagring, innebærer det store problemer for små motorer som bare brukes i spesielle sesonger – for eksempel gressklippere, båtmotorer, ryddesager og snøfresere. Når disse har bensin i tanken skjer følgende:

  • Gummipakninger angripes. Etanol er et løsemiddel som bryter ned visse materialer. Blant annet gummi, og jo eldre gummien er desto mer brytes den ned. Dette fører ofte til lekkasjer fra pakninger, slanger og andre gummi- eller plasttetninger.

  • Motoren brytes ned. Ett problem med etanol er at den binder fuktighet. Det innebærer at mengden vann i bensinen øker jo lenger maskinen står. Da oppstår det korrosjon, som blant annet skader forgasseren. Resultatet blir ofte startproblemer og motorfeil.

  • Blandingen brytes ned. Etanolens evne til å binde fuktighet har også en negativ påvirkning på totaktsblandinger, og det resulterer i et ustabilt og upålitelig blandingsforhold. Det øker risikoen for motorproblemer i båter og totaktsmaskiner som ikke brukes så ofte.

Kort sagt, fyller du opp dine maskiner med Aspen alkylatbensin er sjansen også stor for at motoren starter på første forsøk etter vinteropplag, at den går jevnt og effektivt og ikke soter til.