Vanlige spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta en titt i kunnskapsbanken vår. Du kan også kontakte oss. Her finner du den informasjonen du trenger for å kunne kontakte oss.

Alkylatbensin

Hva er forskjellen mellom Aspens alkylatbensin og annen alkylatbensin?

Det finnes en svensk standard for alkylatbensin, og vi forutsetter at alle som markedsfører alkylat, følger denne. Men Aspens egne krav er betydelig strengere på mange punkter, for eksempel hva gjelder skadelige stoffer som svovel og benzen, men også hva gjelder egenskaper som påvirker motorens funksjonalitet og levetid. Helt siden starten har Aspen samarbeidet tett med motorprodusenter. Takket være dette samarbeidet har Aspen alltid vært veldig langt framme hva gjelder drivstoffets motortekniske egenskaper. I tillegg inneholder Aspen 2 Aspen totaktsolje, en helsyntetisk totaktsolje av ypperste klasse.

Hva bruker jeg hvis totaktsmotoren min har separat smøring, altså bensin i én tank og olje i en annen?

For motorer med separat smøring bør man bruke Aspen 4 for å få best mulige miljøegenskaper. Hvis det kreves 98 oktan bensin, er Aspen+ det beste valget miljømessig. I oljetanken kan du fylle Aspen totaktsolje eller Aspen Outboard Oil, avhengig av bruksområde.

Hvorfor bør jeg bruke Aspen R og ikke vanlig bensin?

Aspen R har en rekke fordeler sammenlignet med vanlig bensin, noe du kan lese mer om under fanen Produkter. Den viktigste forskjellen er at kvaliteten på Aspen R er stabil mens vanlig bensin varierer. Den har også høyere oktantall (RON/MON 102/90 mot 95/85 eller 98/87). Aspen R gir høyere ytelse ved hjelp av raskere brenntid og høyere energiinnhold, blant annet. Aspen R har bedre miljøegenskaper enn vanlig bensin.

Kan man blande Aspen alkylatbensin med vanlig bensin?

Ja, det går fint, men egenskapene forverres i takt med den økende andelen vanlig bensin.

Maritimt

Kan man bruke Aspen totaktsolje i påhengsmotorer?

Aspen totaktsolje er først og fremst utviklet for å oppfylle de strenge kravene som luftkjølte motorer med høy ytelse stiller. Saltvannskjølte påhengsmotorer stiller lavere krav til temperaturbestandighet. Vi anbefaler Aspen Outboard Oil, en helsyntetisk og raskt nedbrytbar olje som er utviklet for påhengsmotorer i alle ytelsesklasser.

Hvilken bensin bør man velge til påhengsmotorer: Aspen 4 eller Aspen+?

Begge kan brukes. Aspen 4 er noe bedre for mindre påhengsmotorer, mens Aspen+ har høyere oktantall og er mer beregnet for motorer med høy ytelse og motorer som krever høyere oktantall.

Produktförpackning

Hvor lenge kan man oppbevare Aspen alkylatbensin på dunk uten at den blir dårlig?

Normalt kan Aspen alkylatbensin oppbevares i flere år uten at egenskapene forringes. Holdbarheten avtar imidlertid hvis man slurver med å skru igjen korken, lar dunken stå lenge i direkte sollys, eller hvis man på annen måte utsetter dunken for høye temperaturer.

Hva gjør jeg med den tomme dunken?

Dunken er produsert av polyetenplast, som kan material- eller energigjenvinnes. Sorter den først og fremst som plastemballasje og deretter som brennbart avfall. Vi er tilknyttet Grønt Punkt. Det betyr at privatpersoner kan levere tomme dunker på alle gjenvinningsstasjoner i landet. Bedrifter må kontakte renovasjonsselskapet for innsamling av tom emballasje. Du finner mer informasjon på www.grontpunkt.no.

Kan man bruke annen emballasje enn dunk for Aspen 5 liter alkylatbensin?

Å bruke metallemballasje ville blitt tyngre per væskeenhet (mer energiforbruk ved transport) og er også mer energikrevende å produsere. Å bruke emballasje av glass, væskekartong eller pose hadde ikke vært tilstrekkelig bærekraftig i henhold til emballasjereglene for farlig gods.

Hva gjør Aspen for å redusere miljøpåvirkningen når det gjelder emballasje?

  • Vi har redusert plastmengden i 5 liters dunkene med ca. 35 prosent over 10 år. Vi har gått fra 380 gram til dagens dunk med en plastmengde på 250 gram.
  • Vi har redusert bruken av mykplast til emballering av tomdunker i produksjonen med ca. 30 prosent gjennom automatisering og endret håndtering.
  • En stor del av leveransene skjer med tankbil direkte ut til kundene. Det betyr at du kan tanke Aspen alkylatbensin på et hundretalls steder i Sverige.
  • Vi satser mye på å få Sveriges marinaer til å velge Aspen alkylatbensin direkte fra pumpe. Heldigvis er det stadig flere som velger å tilby dette til kundene sine.
  • I 2008 utformet vi et helhetskonsept for våre forhandlere der vi tilbyr dem en komplett tankstasjonsløsning. Det har vært et bra konsept, og stadig flere forhandlere ser verdien av å kunne tilby forbrukeren en smart måte å tanke Aspen alkylatbensin på.

Motorsport

Hvilken bensin bør man velge til motorsykkel, gokart, snøscooter og lignende?

Aspen 2 anbefales først og fremst til alle totaktsmotorer som ikke har separat smøring, siden Aspen 2 har de beste miljøegenskapene. For separat smurte totaktsmotorer anbefales først og fremst Aspen 4 og Aspen totaktsolje. For større totaktsmotorer, og for motorer med høy ytelse og strenge krav til oktantall, anbefales Aspen+. Aspen R anbefales for både totaktsmotorer og firetaktsmotorer for konkurransebruk der man ønsker maksimal ytelse og gode miljøegenskaper. Aspen R oppfyller de internasjonale kravene som stilles av internasjonale motorsportorganisasjoner som FIA, FIM og FIK.

Når bør man velge Aspen+ eller Aspen R?

I internasjonale konkurranser skal Aspen R brukes fordi den tilfredsstiller alle kravene som stilles av de internasjonale forbundene FIA, FIM og FIK. Aspen R gir ofte også noe høyere ytelse enn Aspen+. Aspen+ anbefales for «miljøracing» i Sverige.