Helletut 5L dunk

Helletut 5L dunk
Drivstoffresistent fleksibel helletut
passende Aspens egen 5L dunk.
Utstyrt med lokk for å unngå spill og avdunsting.

Finn Forhandler