Aspen 4

Aspen 4 er ett effektivt drivstoff for ulike typer av firetaktsmotorer. Alkylatbensinen er utviklet i nært samarbeid med yrkesbrukere for å gi minst mulig miljøpåvirkning og ett bedre arbeidsmiljø.

Aspen 4 er en renere bensin som stort sett ikke inneholder skadelige komponenter som benzen, toluen, olefiner m.m. Dermed minimeres miljøbelastningen og helserisikoene for brukeren. Dessuten holdes motoren renere, hvilket gir en effektivere og jevnere drift.

Finn Forhandler
Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.