Miljøansvar

Aspen skal jobbe for minimal miljøpåvirkning i alle faser av produksjonsprosessen.

Ved innkjøp av varer og tjenester skal Aspen aktivt søke produkter og tjenester som ved produksjon, transport, bruk og destruksjon eller gjenvinning gir redusert miljøpåvirkning.

Aspen driver utvikling, produksjon, markedsføring og bruk av produkter innenfor forretningsideens rammer slik at miljøbelastningen kontinuerlig kan reduseres.

Alle medarbeidere får kunnskaper om miljøspørsmål, og vi skal oppmuntre til miljøengasjement.

Lover og andre myndighetskrav er absolutte minimumskrav. Aspen jobber hele tiden for en høyere miljøstandard.

Kan en plastdunk være miljøvennlig? Les her om hvordan det forholder seg!

Her kan du lese om alle miljøtilpassede emballasjer vi bruker.

.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.