Aspens bærekraftpolicy

En viktig del av forretnigsideen til Lantmännen Aspen AB er å tilby og utvikle spesialtilpasset drivstoff med omtanke for menneske, maskin og miljø.

Dette betyr at:

  • Vi arbeider systematisk og strukturert med kontinuerlige forbedringer av produkter og prosesser for å energieffektivisere, få en bærekraftig utvikling samt for å utvikle produkter med bedre miljøegenskaper.

  • Vi vurderer miljøytelse og sosiale samt etiske aspekter (CoC) når vi velger leverandører, entreprenører og forretningspartnere

  • Vi veier inn miljøaspekter og andre viktige bærekraftaspekter på en strukturert og systematisk måte i våre prosesser, noe som også betyr at vi stiller krav, setter mål og følger opp.

  • Miljø-, energi- og bærekraftsaker er en integrert del av vår forretningsvirksomhet og inngår i det langsiktige strategiske arbeidet.

  • Vi gjør vårt ytterste for å velge moderne, effektive og miljøtilpassede teknologier for våre investeringer der dette er mulig.

  • Vi oppmuntrer til miljøengasjement blant våre medarbeidere, og vi gir alle grunnleggende kunnskaper om miljø- og bærekraftsaker.

  • Vi baserer våre strategiske beslutninger på veloverveide vurderinger som balanserer miljø og økonomi.

Resultatet av vårt bærekraftarbeid skaper gode forutsetninger for bærekraftig forretningsutvikling og for å øke vår konkurranseevne. Vi overholder gjeldende lover, bestemmelser og tillatelser.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.