Svart på hvitt om Aspen alkylatbensin. 

Her samler vi rapporter/studier relatert til alkylatbensin/Aspen alkylatbensin og vanlig bensin, innen miljøområdet eller andra områder som berører vårt firma.

Visse artikler er lagt opp i PDF-format. For å kunne lese artiklene behøver du Acrobat Reader som du kan hente gratis på nettet.

Aspen og Alkylat 

Se filmen som viser hvorfor akkurat du skal kjøre din gressklipper på Aspen alkylatbensin!

Aspen 4, kort versjon (30sek)

Branntest 

Aspen alkylatbensin har en rengjørende effekt fordi bensinen består av noen få rene, utvalgte komponenter mens vanlig bensin inneholder stoffer, der noen av dem, gir uønskede effekter slik som sotdannelse. 

Se branntesten

Rena Turen 

Ny rapport beviser alkylatbensinens fordeler for båtmotorer!

Se rapporten

Sammenlignende studie av utenbordsmotorers emissjoner til vann 

Gjordes av 2 studenter på Chalmers Tekniska Högskola

Konklusjonen var att mengden karbohydrater som blir i vannet reduseres radikalt om man bruker alkylatbensin. Ut fra et miljøsynspunkt er valg av bensintype viktigere enn valg av motor. 

Sammenfattning

Les hele studien

Sammenligning av utslipp av benzen mellom biler og gressklippere

Hvor mange moderne gressklippere som kjøres på Aspen alkylatbensin, slipper ut like mye benzen per time som 1 moderne bil som kjøres på blyfri 95?

Les mer!

Bakkenært ozon 

Reduser dannelsen av bakkenært ozon med Aspens alkylatbensin.

Sammenligning mellom alkylatbensin & handelsbensin gjeldende
ozon-dannelse for mindre 2T-motorer. Mer informasjon om ozonberegning.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.