Vanlige spørsmål 

1. Hva er forskjellen mellom Aspens alkylatbensin og annen alkylatbensin? 

Det finnes en svensk standard for alkylatbensin, og vi forutsetter at alle som markedsfører alkylat følger denne. Aspens egne krav er imidlertid betydelig høyere på mange punkter, både når det gjelder forurensning, svovel og benzen samt når det gjelder egenskaper som påvirker motorens funksjon og levetid. Aspen har helt fra starten hatt et tett samarbeid med motorprodusenter, noe som har gitt oss svært gode kunnskaper om drivstoffets motortekniske egenskaper. Aspen 2 inneholder dessuten Aspen totaktsolje, en helsyntetisk totaktsolje av høyeste kvalitet. 

2. Kan man bruke Aspen 2-taktsolje i utenbordsmotorer? 

Aspen 2-taktsolje er først og fremst utviklet for å tilfredsstille de strenge kravene som luftkjølte høyytelsesmotorer stiller. Saltvannskjølte utenbordsmotorer stiller lavere krav til temperaturbestandighet. Det finnes såkalte outboardoljer som primært bør brukes i saltvannskjølte utenbordsmotorer. 

3. Hvilken bensin bør man velge til utenbordsmotorer, Aspen 4 eller Aspen+? 

Begge kan brukes. Aspen 4 er noe bedre for mindre utenbordsmotorer, mens Aspen+ har høyere oktantall og er mer beregnet for høyytelsesmotorer og motorer som krever høyere oktantall.

4.Hvor lenge kan man oppbevare Aspen alkylatbensin på dunk uten at den blir dårlig? 

Normalt kan Aspen alkylatbensin oppbevares i flere år uten at egenskapene forringes. Holdbarheten avtar imidlertid hvis man slurver med å skru igjen korken, lar dunken stå lenge i direkte sollys eller hvis man på annen måte utsetter dunken for høye temperaturer.

5. Hvilken bensin bør man velge til motorsykkel, gokart, snøscooter, o.l.? 

Aspen 2 anbefales først og fremst til alle ikke-separatsmurte 2-taktsmotorer fordi Aspen 2 har de beste miljøegenskapene. For separatsmurte 2-taktsmotorer anbefaler vi Aspen 4 og Aspen 2-taktsolje. For større 2-taktsmotorer og høyytelsesmotorer, som stiller høye krav til oktantall, anbefaler vi Aspen+. Aspen R anbefales både for 2-taktsmotorer og 4-taktsmotorer til bruk i konkurranser med fokus på ytelse og miljø. Aspen R tilfredsstiller de internasjonale kravene som stilles av FIA, FIM og FIK. 

6. Bør man velge Aspen+ eller Aspen R? 

I internasjonale konkurranser skal Aspen R brukes fordi den tilfredsstiller alle kravene som stilles av de internasjonale forbundene FIA, FIM og FIK. Aspen R gir ofte også noe høyere ytelse enn Aspen+. Aspen+ anbefales for “miljøracing” i Sverige. 

7. Hva bruker jeg hvis 2-taktsmotoren har separatsmøring, dvs. bensin i én tank og olje i en annen? 

For motorer med separatsmøring bør Aspen 4 brukes hvis man ønsker best mulig miljøegenskaper. Hvis det kreves 98 oktan bensin, er Aspen+ det beste valget miljømessig. 

8. Hvorfor skal jeg bruke Aspen R og ikke vanlig bensin? 

Aspen R har en rekke fordeler sammenlignet med vanlig bensin, noe du kan lese mer om under fanen Produkter. Den viktigste forskjellen er at kvaliteten på vanlig bensin varierer, mens Aspen R er stabil. Den har også høyere oktantall (RON/MON 102/90 mot 95/85 eller 98/87). Aspen åpner også for høyere ytelse gjennom raskere forbrenning og høyere energiinnhold m.m. Aspen R har også bedre miljøegenskaper enn vanlig bensin og kan dessuten oppbevares over lang tid. 

9. Kan man blande Aspen alkylatbensin med vanlig bensin? 

Ja, det går fint, men egenskapene forverres i takt med den økende andelen vanlig bensin.

10. Hva gjør jeg med den tomme dunken? 

Du kan brenne den. Polyetenplasten i dunkene våre danner bare kulldioksid og vann ved forbrenning. Vi er tilknyttet Grønt Punkt, og det innebærer at du kan levere tomgodset på alle miljøstasjoner i Norge.

11. Kan man bruke annen emballasje enn dunk for Aspen alkylatbensin? 

Å bruke metallemballasje ville blitt tyngre per væskeenhet (mer energiforbruk ved transport) og er også mer energikrevende å produsere. Å bruke glass ville ikke vært tilstrekkelig holdbart.

12. Hva gjør Aspen for å redusere miljøpåvirkningen når det gjelder emballasje? 

  • Vi har redusert plastmengden i 5-litersdunkene med ca. 35 prosent på 10 år. Vi har gått fra 380 gram til dagens dunk med en plastmengde på 250 gram.

  • Vi har redusert bruken av mykplast til emballering av tomdunker i produksjonen med ca. 10 prosent gjennom automatisering og endret håndtering. 

  • En stor del av leveransene skjer med tankbil direkte ut til kunde. Det betyr at du kan tanke Aspen alkylatbensin på et hundretall steder i Sverige.

  • Vi satser mye på å få landets marinaer til å satse på Aspen alkylatbensin direkte fra pumpe. Gledelig nok er det stadig flere som velger å kunne tilby dette til kundene sine.

  • I 2008 utformet vi et helhetskonsept for våre forhandlere der vi tilbyr dem en komplett tankstasjonsløsning. Det har vært et bra konsept, og stadig flere forhandlere ser verdien i å kunne tilby forbrukeren en smart måte å tanke Aspen alkylatbensin på.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.