Utslippsrett. 

Aspen alkylatbensin inneholder opp til 99% færre skadelige hydrokarboner sammenlignet med vanlig bensin. Snillere mot menneske, maskin og miljø. Perfekt ytelse for alt fra gressklippere, trimmere, motorsager og snøfreser til båtmotorer, motorsykler, gokarter, mopeder og snøscootere. Drivstoff for folk som bryr seg, ganske enkelt.

Hvor kommer ordet alkylat fra? 

Navnet kommer fra ordet alkylering, som er navnet på prosessen som brukes for å få frem råvaren.

Fra gass til væske 

Alkyleringsprosessen skjer på oljeraffinerier ved at overskuddsgassen fra råoljedestillasjonen og spaltingsanlegget slås sammen, noe som gir en alkylatvæske. Denne væsken er det reneste petroleumsproduktet som kan produsere.

Alkylatet blandes deretter med en del andre komponenter, og vi har nå et ferdig produkt som kan brukes i de fleste småmotorer.

Bedre for menneske, maskin og miljø 

Når du bruker Aspen alkylatbensin, unngår du nesten helt farlige stoffer slik som benzen og aromater, stoffer som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Motoren trives også bedre, bl.a. med renere tennplugg og forbrenningskammer. Bensinen tåler å bli lagret, og selv etter lengre tids stillstand vil motoren starte uten problemer hvis det er Aspen alkylatbensin på tanken. Det er mange miljøgevinster, bl.a. reduseres dannelsen av bakkenært ozon (smog) med ca.40%.

Høy effektivitet 

Små motorer er ofte ukompliserte og teknisk sett enkle med dårlig forbrenning. Det betyr at mye av drivstoffet ikke forbrennes. Det virker negativt inn på naturen og deg som forbruker.

Følgende kan med fordel bruke Aspen alkylatbensin: 

Gressklippere, gresstrimmere, snøfreser, jordfreser, utenbordsmotorer, motorsager, ryddesager, hekksakser, mopeder, motorsykler.

Med eller uten olje 

Det finnes to hovedvarianter av vår bensin, Aspen 2 og Aspen 4.

Aspen 2 er ferdigblandet bensin med 2 % helsyntetisk totaktsolje. Aspen 2 brukes til alle totaktsmotorer foruten utenbordsmotorer som må tilsettes en bestemt utenbordsolje. Aspen 4 er ublandet og brukes i firetaktsmotorer og til totaktsmotorer med separatsmøring.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.