10 vanlige spørsmål og svar 

1. Kan alkylatbensin være skadelig for motoren? 

Nei, tvert i mot! Alkylatbensin holder motoren renere og gir høyere driftssikkerhet, bedre ytelse og lengre levetid. Prinsippet er at jo renere bensin, dessto færre motorskader. Dessuten har alkylatbensin ca. 10 ganger lengre holdbarhet.

I motsetning til vanlig bensin kan Aspen alkylatbensin oppbevares i flere år uten at kvaliteten forringes. Du trenger ikke tømme tanken over vinteren, og maskinen starter like lett selv etter lengre tids opphold. Mange motorprodusenter anbefaler i dag at deres maskiner kun kjøres på alkylatbensin.

2. Hvor kan jeg kjøpe alkylatbensin?

Aspen alkylatbensin fås på dunk i alt fra hagebutikker, byggvarehus og stormarkeder til faghandelen.

3. Hvorfor er alkylat bedre for miljøet enn vanlig bensin?

Aspen alkylatbensin inneholder opp til 99% færre skadelige hydrokarboner sammenlignet med vanlig bensin.Det gjør at avgassene blir mye renere, noe som igjen gir betydelig lavere helserisiko. Sammenlignet med vanlig bensin gir Aspen alkylatbensin betydelig lavere utslipp av stoffer som bidrar til forsuring og overgjødning. Dessuten dannes det ikke så mye bakkenært ozon, som ikke bare er skadelig for mennesker, men også for planter og dyr.

4. Hvorfor er det dyrere enn vanlig bensin?

Alkylatbensin er ganske enkelt et bedre drivstoff på alle måter. En foredlet og renere form for bensin. Et ekstra rent og effektivt motordrivstoff, som i motsetning til vanlig bensin stort sett er fritt for benzen, svovel og andre farlige stoffer. 

Tilgangen på alkylatbensin er begrenset. Selve alkyleringen er en avansert og kostbar prosess. Selv om det utvikles stadig flere alternativer, er vanlig bensin fortsatt det dominerende drivstoffet på verdensbasis. Samtidig gir alkylatbensin mange merverdier utover de forbedrede helse- og miljøeffektene.

  • Bedre ytelse.

  • Lettstartet motor.

  • Og ikke minst ca. 10 ganger lengre holdbarhet.

Dessuten er dunkfyllingsprosessen forbundet med kostnader, sammenlignet med vanlig bensin som leveres i store mengder og selges direkte på pumpe! .

5. Hvorfor synes mange alkylat lukter så fælt?

Dufter oppleves forskjellig fra person til person. Noen plages av oljelukten i Aspen 2. Her er det oljen som er årsaken. Hvis du plages av lukten, kan du i stedet bruke Aspen 4 og blande i 2 % av en olje du pleier bruke. Det er viktig å poengtere at ingen avgasser eller hydrokarbondamper er helt uskadelige. Men Aspen alkyaltbensin er ett skritt i riktig retning. Det som oser i alkylatbensinen, må imidlertid ikke forveksles med lukten av aromatiske hydrokarboner, som er svært giftige. Og forrædersk nok det som mange synes lukter godt i vanlig bensin.

6. Stemmer det at alkylat holder lenger enn vanlig bensin?

Ja, det stemmer. Aspen alkylatbensin har ca. 10 ganger lengre holdbarhet enn vanlig bensin. Aspen alkylat har en lagringsbestandighet på 3-5 år sammenlignet med vanlig bensin, som bare holder i 3-5 måneder. Når du velger alkylatbensin, kan du trygt sette vekk gressklipperen og utenbordsmotoren for sesongen – uten å tømme tanken. I trygg forvissning om at de starter uten problemer når våren kommer.

7. Hvis alkylat er så bra, hvorfor kjører man ikke biler på det?

Tilgangen på alkylat er sterkt begrenset, og alkylat skal derfor brukes der den gjør største nytte – det vil si i små motorer der man ikke har kommet like langt med eksosrensing og katalysatorer.

Alkylatbensin passer de fleste bensindrevne små maskiner som gressklippere, hekksakser, ryddesager, gresstrimmere, snøfresere, motorsager, mopeder og snøscootere. Det ville gått helt fint å kjøre bilen på alkylatbensin også, men det ville vært sløseri da miljøkravene har gjort at moderne biler allerede har avansert eksosrensing.

8. Hva er forskjellen mellom Aspen 2 og Aspen 4?

Aspen 2 inneholder 2 % helsyntetisk olje og egner seg f.eks. til motorsager, ryddesager, hekksakser, mopeder, gresstrimere og andre luftkjølte totaktsmotorer. Aspen 4 er alkylat uten innblanding av olje og egner seg for gressklippere, jordfresere, snøfresere og andre firetaktsmotorer.

9. Hvis jeg tidligere har brukt vanlig bensin på motoren, er det noe jeg bør tenke på hvis jeg vil bytte til alkylatbensin?

Det er fritt frem å bruke alkylatbensin! Hvis motoren er eldre enn 15 år, anbefaler vi at du ser over slanger og ventiler. De kan ha tørket ut, tæret i stykker og sotet igjen når du har brukt vanlig bensin. 

10.Kan jeg bare fylle på selv om jeg allerede har vanlig bensin på tanken?

Ja. Se svaret ovenfor.

Les mer om vår personvernpolicy og informasjon om informasjonskapsler (cookies)her.